Βιομηχανική ΑκοήΒιομηχανική Συνεργασία Προστασίας Ακοής: Κυπριακό Ακουολογικό Κέντρο & Said Muhyi…

Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του UNDP, το Έργο Οικονομικής Αλληλεξαρτησίας

Εισαγωγή

Τα προγράμματα διατήρησης της ακοής επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή (Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και την Κυπριακή (ΚΔΠ 230 2002) νόμο. Οι υπάρχουσες προσπάθειες για τη διατήρηση της ακοής είναι σποραδικές και δεν παρέχουν συστηματική τήρηση αρχείων και δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων. Η «Industrial Hearing Conservation» παρέχει δοκιμές, συμβουλές στους εργαζόμενους και υποστήριξη σε εταιρείες προκειμένου να αποφευχθεί η επαγγελματική απώλεια ακοής όπου είναι δυνατόν και να εκπαιδεύσει τις βέλτιστες πρακτικές. Οι ακόλουθες πληροφορίες περιγράφουν τις βάσεις, την αιτιολόγηση και τις κατευθυντήριες γραμμές για επιτυχημένα προγράμματα διατήρησης της ακοής.

Η σύμπραξη «Industrial Hearing Conservation» συγχρηματοδοτήθηκε από το UNDP, το Economic Interdependence ProjectΑκουολογικό Κέντρο

Το Κυπριακό Ακουολογικό Κέντρο διευθύνεται από την Δρ Χρυσούλα Θώδη. Οι κύριες δραστηριότητες του Κυπριακού Ακουολογικού Κέντρου περιλαμβάνουν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αποκατάσταση διαταραχών ακοής και ισορροπίας. Η Βιομηχανική Ακουολογία και η Προστασία της Ακοής προστέθηκαν πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας, μετά την ανάθεση ενός Αναπτυξιακού Έργου των Ηνωμένων Εθνών.

Επικοινωνία

    Το όνομα σου *

    Το ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο *

    Τηλεφωνικό νούμερο *

    Copyright Cyprus Audiology Center. Developed by Capital Media Ventures. All rights reserved.